Thaiteamtrader

Cặp giao #ATOMUSDT muốn thanh khoản mới

BINANCE:ATOMUSDT   Cosmos / TetherUS


ATOMUSDT đã phải đối mặt với sự từ chối từ mức kháng cự động hàng ngày nằm xung quanh khu vực 13 đô la. Điều này cho thấy rằng có một lượng đáng kể áp lực bán trên thị trường ở mức giá đó, điều này đã ngăn cản giá tăng cao hơn.

Hiện tại, thị trường đang kiểm tra mức hỗ trợ 4 giờ nằm ​​quanh khu vực 11 đô la. Nếu giá của ATOMUSDT không giữ được mức hỗ trợ này, thì nó có khả năng gây ra xu hướng giảm trên thị trường.

Nếu giá của ATOMUSDT phá vỡ dưới mức hỗ trợ 11 đô la, nó có thể báo hiệu sự thay đổi trong tâm lý thị trường và tạo cơ hội cho các giao dịch bán khống. Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là thị trường tiền điện tử có thể rất biến động và không thể đoán trước, vì vậy các nhà giao dịch phải luôn thận trọng.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.