DaoTradingFree

✳️Phân tích Cosmos - ATOM (17/09/2022) - Chờ đợi sự bức phá

Giá lên
BINANCE:ATOMUSDT   Cosmos / TetherUS
HIỆN TRẠNG
Hiện tại ATOM đang di chuyển trong mô hình cái nêm tăng mở rộng (Broadening Rising Wedge), đây là một mô hình tăng giá ưa thích của thị trường crypto dành cho Altcoin.

KẾ HOẠCH MUA
Hôm qua ATOM đã thành công trong việc đóng nến 1-ngày ở trên vùng 16$ với lực mua rất mạnh. Đây là dấu hiệu cho thấy ATOM đã sẵn sàng cho một đợt tăng giá mạnh trong thời gian tới.
Vùng tích luỹ ATOM vào thời điểm này là vùng 16$ và 14$, hãy cân đối số vốn phù hợp để tích luỹ ATOM và hạn chế rủi ro.
Trong trường hợp xấu có thể xảy ra là lực mua ngừng được đẩy vào thì vùng hỗ trợ cho xu hướng tiếp theo là tại vùng 11$, chúng ta có thể chờ đợi phản ứng giá tại vùng này trước khi mua lại ATOM.

KẾ HOẠCH BÁN
Nếu ATOM phá vỡ được đường biên trên của mô hình cái nêm tăng mở rộng thì nó sẽ có một đợt tăng giá rất mạnh và các vùng kháng cự mà chúng ta cần chú ý là vùng 22$ và 28$. Tuy nhiên chúng ta nên giữ lại một ít ATOM cho mục tiêu dài hạn vì hiện tại nó đang rất tiềm năng.

Chúc các bạn may mắn và hãy đồng hành cùng chúng tôi!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.