ngobao1975

Xu hướng ACAD từ 21/10

Giá lên
OANDA:AUDCAD   Đô la Úc/Đô la Canada
ACAD đang xu hướng giảm có áp lực tăng điều chình, chờ giá giảm về cho tín hiệu tăng thì vào BUY và TP/ SL như trên chart.

**********************************************Lưu ý: Những phân tích trên chỉ theo quan điểm cá nhân, không phải lời khuyên hay khuyến khích đầu tư theo nếu không được trang bị kiến thức đầy đủ. Đây chỉ là thông tin để các bạn tham khảo, học tập. Chúng tôi khuyên bạn hãy nghiên cứu, đánh giá và nhận thức được các rủi ro tìm ẩn. Cần thêm thông tin vui lòng liên lạc với tác giả. **********************************************