vinhnguyen259

nhật kí giao dịch số 1

Giá xuống
vinhnguyen259 Cập nhật   
FX:AUDCAD   Đô la Úc/Đô la Canada
mục đích của em để lưu lại lịch sử trên tradinview.
Bình luận: đã thay bằng kèo au, tp r3.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.