maivanhai

Kịch bản tuần tới một số cặp tiền

FX:AUDCAD   Đô la Úc/Đô la Canada
Đây là nhận định về xu hướng tuần tới một số cặp tiền theo pp Price Action. Các bạn tham khảo.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.