ThanhThaoMC

19/04 AUDCAD bị cản bởi fibo 618, target giảm 100-300 pips

Giá xuống
FX:AUDCAD   Đô la Úc/Đô la Canada
19/04
AUDCAD bị cản bởi fibo 618
Target giảm 100-300 pips
P/s: Inbox để tham gia group kín