FSFI

AUDCAD- Cơ Hội Bán Ngắn Hạn Tiềm Năng!

Giá xuống
FX:AUDCAD   Đô la Úc/Đô la Canada
- AUDCAD- trong ngắn hạn thị trường đang đi ngang.
- Tôi tìm kiếm 1 cơ hội bán ngắn hạn.
- Là người ưa mạo hiểm, tôi đặt lệnh Sell Limit với mô hình Gartley.
- Nếu bạn là người thích an toàn, hãy chờ mô hình nến từ chối như Pinbar, Áp Đảo... tùy theo ý bạn nằm trong vùng Zone.
--
Entry: 0.93755.
Stoploss: 0.93878.
Target 1 dự kiến: 0.93625. (Mức Fib hồi quy 38.2 đoạn AD).
Target 2 dự kiến: 0.93541. (Mức Fib hồi quy 61.8 đoạn AD).
--
- Mô hình hiện tại chưa hoàn thiện điểm D. Tôi lập trước kế hoạch để biết mình cần phải làm gì khi thị trường di chuyển tới mức giá đó.
- Tôi cũng không biết mô hình Gartley có hoàn thiện hay không. Nếu bạn là người mới, hãy hiểu rằng điểm D có thể hoàn thiện cao hơn vị trí dự kiến ban đầu.
Miễn sao nằm trong vùng Zone là được. Do đó, khi điểm D hoàn thiện cao hơn, tôi sẽ kéo Fibonacci hồi quy đoạn AD lại để căn chỉnh Target 1 và Target 2 theo mức 38.2 và 61.8 mới.
- Nếu thị trường phá vỡ vùng Zone và đóng cửa cao hơn chân X. Đối với tôi mô hình Gartley đã bị thất bại. Tôi sẽ đóng lệnh.
--
- Tuyên bố từ chối trách nhiệm về rủi ro: Mọi thứ trong bài viết là kinh nghiệm cá nhân chỉ dành cho mục đích giáo dục và không được coi là lời khuyên về cách đầu tư vốn. Tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào xảy ra trong tài khoản của bạn. Bạn và chỉ bạn phải chịu trách nhiệm cho quyết định đầu tư của chính bạn.
- Bản quyền: Tất cả nội dung là bản quyền của tôi. Bạn không được sử dụng nội dung của tôi cho bất kỳ mục đích thương mại nào.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.