mrkfinancial

#52 - Sell limit AUD/CAD

Giá xuống
FX:AUDCAD   Đô la Úc/Đô la Canada
Sell limit AUD/CAD tại @0.94149
Stop loss @0.94418 (-27 pips)
Take profit @0.93587 (+57 pips)

Follow me on https://t.me/mrkforexsignals
Website: http://khoapham.vn
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.