Bao_bao

AUDCAD- Nhắm mục tiêu 0.966 trên biểu đồ hàng ngày

FX:AUDCAD   Đô la Úc/Đô la Canada
AUDCAD đang nhận được hỗ trợ từ vùng hỗ trợ màu xanh.
Làn sóng ABCDE đang nhắm mục tiêu vị trí thực sự cao.
Tập trung vào mục tiêu ngắn hạn mà nó có thể đạt tới 0,966 trên vị trí sóng A (màu xanh nhạt)
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.