Bao_bao

AUDCAD- Nhắm mục tiêu 0.966 trên biểu đồ hàng ngày

FX:AUDCAD   Đô la Úc/Đô la Canada
AUDCAD đang nhận được hỗ trợ từ vùng hỗ trợ màu xanh.
Làn sóng ABCDE đang nhắm mục tiêu vị trí thực sự cao.
Tập trung vào mục tiêu ngắn hạn mà nó có thể đạt tới 0,966 trên vị trí sóng A (màu xanh nhạt)