OANDA:AUDCAD   Đô la Úc/Đô la Canada
Giá đã vướt qua trend giảm và tăng rất mạnh đợt giá về vùng kháng cự + trend dưới để buy lên
Goodluck