utah0104

USDCHF BUY NGƯỢC XU HƯỚNG ????

OANDA:AUDCAD   Đô la Úc/Đô la Canada
video mang quan điểm cá nhân ,ndt chỉ nên tham khảo và đánh giá lại dựa trên phương pháp của minh ,tks

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.