Tunglee111

PTKT cơ hội đầu tư Forex 02-01-2019: AUDCAD vẫn short theo H&S.

Giá xuống
FX:AUDCAD   Đô la Úc/Đô la Canada
Sau hơn 10 ngày sideways của AUDCAD , giá đã có xu hướng down như kỳ vọng của mô hình giá Head and Shoulders .

Chiến lược hôm nay giành cho AUDCAD dành cho những ai chưa vào lệnh short những ngày qua vẫn là short tại vùng giá 0.9680.

Dừng lỗ tại vùng giá 0.9710 và mục tiêu tại vùng giá 0.9430, tương ứng Risk:Reward = 1:1,5.
Giao dịch đang hoạt động: vẫn đang hold chờ kết thúc sideways.
Đóng lệnh: đạt mục tiêu: thoát lời 141 pips, đơn giản thế thôi.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.