URIFX

AUDCAD: Bán tiếp

Giá xuống
OANDA:AUDCAD   Đô la Úc/Đô la Canada
28 lượt xem
0
D1/W1: Vẫn mong chờ Ending Wedge .
30m/1h: VP cho thấy ngày hôm qua VA khá cân bằng.
Tuy nhiên giá close gần VAL và extend nhanh xuống giá thấp nhất của ngày trước.
Plan: giá sẽ hồi về POC và sell tại đây.
Bình luận:
Đóng lệnh: đạt mục tiêu