ThePhi-FX

AUDCAD - BEARISH RECTANGLE PATTERN

ThePhi-FX Cập nhật   
FOREXCOM:AUDCAD   Đô la Úc/Đô la Canada
Nhận định cặp tiền AUDCAD:
1. Trend giảm;
2. Hình thành mô hình chữ nhật giảm, giá đã break qua cạnh dưới của hình chữ nhật; đồng thời break qua vùng hỗ trợ quanh mức 0.92622 với một nến Bearish engulfing;
3. Setup vào lệnh: Pinbar, insidebar combo
Kỳ vọng giá sẽ giảm.
Good luck!
T.P.,
Bình luận:
AUDCAD forecast:
1. Downtrend;
2. Bearish rectangle pattern have formed, AUDCAD broke out from bottom edge of the rectangle and broke from support around 0.92622 with a bearish engulfing candle;
3. Setup Price action: Pinbar Insidebar combo
Expect BTC to go down.
Good luck!
T.P.,

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.