KimThuan

Sell AUDCAD

Đào tạo
FX:AUDCAD   Đô la Úc/Đô la Canada
Tại W:trend Giảm đã phá vùng hỗ trợ của tuần
Tại D: Trend Giảm hiện tại chưa phá vùng hỗ trợ nhưng lực nến xuống rất mạnh. Buy là nguy hiểm
Tại H4: Có 2 kháng cự cứng. 1 tại 0.91450; 2 là 0.91920; 3 là 0.92230
Đợi sóng hồi tới 3 cản cứng theo theo PA thì sell.