MR_THUY_88

điểm vào lệnh cặp tiền AUDUSD

FX:AUDCAD   Đô la Úc/Đô la Canada
nhìn tổng quan theo biểu đồ nến, chờ nến xác nhận đảo chiều.
- điểm vào lênh : 0.90914
- stoploss : 0.90682
- tp : 0.91460
điểm vào lệnh phải chờ sau khi có tín hiệu các mô hình nến đảo chiêu .

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.