OANDA:AUDCAD   Đô la Úc/Đô la Canada
1 23 SET UP
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:

Bình luận

Bạn nên có diễn giải về việc vào lệnh để mọi người cùng hiểu nhé. Cảm ơn vì đã chia sẻ.
Phản hồi