OANDA:AUDCAD   Đô la Úc/Đô la Canada
Đây là ý kiến cá nhân.
Cung cấp góc nhìn của tôi.
Chúc mọi người may mắn.
-----
Dự kiến giá có thể tăng cao hơn nữa.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.