dinhchien

AUDCAD - tăng tại sóng 5 Elliot

Giá lên
OANDA:AUDCAD   Đô la Úc/Đô la Canada
Nhìn sang trái, khi AUDCAD chạm sóng 5 Elliot , MACD phân kỳ và Force index cho tín hiệu là nàng ấy đảo chiều.
Chờ AUDCAD chạm sóng 5 với MACD phân kỳ và Force index vẫn tăng chúng ta mua thôi.
Dừng nếu đi hình Garley.