SonPriceAction

Sell stop AUDCAD

Giá xuống
OANDA:AUDCAD   Đô la Úc/Đô la Canada
AUDACAD vẫn đang downtrend trên khung tg daily, giá có 1 vùng pause và đi side way trong khoảng 2 tuần. Xuất hiện 1 nến falsebreak khá đẹp ở vùng resistance của sideway ngày. Sell stop nếu giá đóng cửa dứng dưới cây pinbar