Cafeforex123

Buy limit AUDCAD

Giá lên
OANDA:AUDCAD   Đô la Úc/Đô la Canada
Buy limit AUDCAD như hình. GIao dịch ngược trend ăn sóng hồi. Nếu giá ko breakout được đỉnh thì chốt hết lệnh tại TP1