FX:AUDCAD   Đô la Úc/Đô la Canada
16 lượt xem
0
xuất hiện mô hình 2 đỉnh ở khung H1 xem xét SELL
.
.
.
.
.
.
.

Bình luận