hoangvuanh7693

Phá vỡ đường hỗ trợ

Giá xuống
OANDA:AUDCAD   Đô la Úc/Đô la Canada
Xu hướng giảm là quá rõ ràng rồi, nhìn là thấy ngay thôi. Vậy nên kèo này anh em cứ canh sell thôi, vị trí sell xuống thì như hình, hãy kiên nhẫn, giá kiểu gì cũng sẽ hồi về vùng đó, và khi ấy thì cơ hội sẽ xuất hiện.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.