hoangvuanh7693

Xu hướng đã đảo chiều

Giá lên
OANDA:AUDCAD   Đô la Úc/Đô la Canada
Trên khung ngày, giá đã phá qua được vùng kháng cự mạnh từng bị từ chối rất nhiều lần trước đó với một cây nến tăng giá mạnh mẽ. Trên khung tuần chúng ta cũng nhìn thấy rất nhiều cây nến pin bar tăng giá cực đẹp => Tổng hợp lại thì chúng ta cùng kỳ vọng giá đã đảo chiều từ giảm để hình thành xu hướng tăng mới. Chúng ta cùng kỳ vọng giá hồi vùng kháng cự trước đó và mua vào tại vùng giá này. Tuy nhiên, nếu mua ở vùng giá này, chúng ta không có mô hình nào để đặt SL, vậy nên cũng chờ đợi nếu có mô hình PA nào đó xuất hiện, chúng ta sẽ mua vào, nếu không có mô hình PA anh em có thể cân nhắc đặt SL theo ATR.


Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.