Xtradevietnam

Xtrade Vn l AUDCAD hình thành mô hình 2 đỉnh

FX:AUDCAD   Đô la Úc/Đô la Canada
Giá đã phá qua kênh giá tăng.
Trước đó có hình thành mô hình 2 đỉnh cho thấy thị trường đang chững lại do phe bán đang nhảy vào thị trường.
Chung tôi đang theo dõi và kỳ vọng giá sẽ từ chối vùng hợp lưu khi giá quay trở lại đây

--------------------------------

Để lại ý kiện của bạn dưới phần bình luận và ấn thích nếu ý tưởng của chúng tôi giúp ích cho bạn.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.