PKTeam

Đã đến lúc mua vào?

Giá lên
OANDA:AUDCHF   Đô la Úc/Franc Thụy Sỹ
Giá đã đi xuống vùng all time low và chạm mức 61.8% Fibo mở rộng.
Cơ hội để mua vào cho anh em.
Take risk nhỏ nhưng bù lại có thể ăn được con sóng rất lớn.
Ngại gì mà không thử?
P/S: Cơ hội đã rõ nhưng đừng quên bài toán quản lý vốn. Đừng để bị tụt quần khi thủy triều ra xa.
#pkteam
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.