Boi138

SELL - AUDCHF - H4

Giá xuống
Boi138 Cập nhật   
OANDA:AUDCHF   Đô la Úc/Franc Thụy Sỹ
- Sau khi giá thoát xuống biên dưới hộp với đà giảm liên tục, đến nay mới có con sóng pullback nhẹ nhàng
- Sóng pull back chạm lại vùng đỉnh 1 trước đó liền có phản ứng, tạo thành 1 thanh nến spin lớn
- Đồng thời tại thanh nến spin và trước nó tạo thành 1 đỉnh giả khá đẹp ngay ema
- Đặt 1 lệnh sell stop dưới đáy thanh nến spin và chờ câu trả lời
Đóng lệnh: dừng lỗ:
- Mình đã dời SL xuống trên ema và cây pinar
- Giá đã cán SL bằng 1 thanh nến spin khá lớn. Tuy nhiên xu hướng chính vẫn là giảm. Tiếp tục rình mồi chờ entry sell

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.