RichPhu

SHORT AUDCHF

Giá xuống
RichPhu Cập nhật   
OANDA:AUDCHF   Đô la Úc/Franc Thụy Sỹ
Đây là entry tôi đã vào.
Mọi người tham khảo.
Chúc mọi người may mắn.
Giao dịch được đóng thủ công
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.