Samurai_FX_VN

Cập nhật xu hướng tuần từ 21/1 đến 4/2/2022. Cặp AUDCHF

FX:AUDCHF   Đô la Úc/Franc Thụy Sỹ
Hiện tại giá đang nằm trong vùng điều chỉnh với con sóng khá là khó nhận diện, nên tại thời điểm hiện tại nên đứng ngoài thị trường quan sát.
Chờ giá phá qua các keylever quan trọng thì mới xác định rõ hướng đi của nó.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.