ThePhi-FX

AUDCHF - DESCENDING BROADENING WEDGE

FOREXCOM:AUDCHF   Đô la Úc/Franc Thụy Sỹ
Nhận định cặp AUDCHF:
1. Khả năng phá xu hướng giảm, chuyển thành xu hướng tăng;
2. Hình thành mô hình nêm giảm mở rộng khi có một nến tăng mạnh phá vỡ nêm;
3. Setup vào lệnh: vào lệnh ngay trực tiếp với nến marubozu tăng phá vỡ nêm.
Kỳ vọng giá sẽ tăng.
Goodluck!
T.P.,

AUDCHF forecast:
1. The ability to break the downtrend, turn into an uptrend;
2. Descending Broadening Wedge Chart Pattern has confirmed;
3. Setup priceaction: Bullish marubozu , you can buy immediately.
Expect to go up.
Goodluck!
T.P.,

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.