ThePhi-FX

AUDCHF - DESCENDING BROADENING WEDGE

FOREXCOM:AUDCHF   Đô la Úc/Franc Thụy Sỹ
Nhận định cặp AUDCHF:
1. Khả năng phá xu hướng giảm, chuyển thành xu hướng tăng;
2. Hình thành mô hình nêm giảm mở rộng khi có một nến tăng mạnh phá vỡ nêm;
3. Setup vào lệnh: vào lệnh ngay trực tiếp với nến marubozu tăng phá vỡ nêm.
Kỳ vọng giá sẽ tăng.
Goodluck!
T.P.,

AUDCHF forecast:
1. The ability to break the downtrend, turn into an uptrend;
2. Descending Broadening Wedge Chart Pattern has confirmed;
3. Setup priceaction: Bullish marubozu , you can buy immediately.
Expect to go up.
Goodluck!
T.P.,