dinhchien

AUDCHF - tăng tại vùng sóng Tuần (sóng đối xứng)

Giá lên
dinhchien Premium Cập nhật   
FX:AUDCHF   Đô la Úc/Franc Thụy Sỹ
Cảm ơn đã xem
Bình luận:
Bình luận:
nhóm sóng h1 (1, 2, 3...): downtrend
Bình luận:
Nhóm sóng 30 phút, 15 phút: tìm điểm đảo chiều, đánh theo Nhóm sóng Tuần
Bình luận:

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.