dinhchien

AUDCHF - tăng tại vùng sóng Tuần (sóng đối xứng)

Giá lên
FX:AUDCHF   Đô la Úc/Franc Thụy Sỹ
Cảm ơn đã xem
Bình luận:
Bình luận: nhóm sóng h1 (1, 2, 3...): downtrend
Bình luận: Nhóm sóng 30 phút, 15 phút: tìm điểm đảo chiều, đánh theo Nhóm sóng Tuần
Bình luận: