OANDA:AUDCHF   Đô la Úc/Franc Thụy Sỹ
moo hình vđv kết thúc tạo mô hinhf hai đáy ba đỉnh