Cowboyyy

AUDCHF - Liệu có dính cắt lỗ không?

Giá xuống
Cowboyyy Cập nhật   
FX:AUDCHF   Đô la Úc/Franc Thụy Sỹ
Sell AUDCHF như hình
Giao dịch đang hoạt động:
Dời cắt lỗ về entry
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.