HungRSI

RSI Phân kỳ

Giá lên
OANDA:AUDCHF   Đô la Úc/Franc Thụy Sỹ
H4 phân kỳ tìm 1 điểm vào lệnh và chờ đợi thị trường quyết định. Hảy nhớ giao dịch đẹp phải có SL

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.