khoahuynh

AUDCHF - Bán

khoahuynh Cập nhật   
OANDA:AUDCHF   Đô la Úc/Franc Thụy Sỹ
Bán AUDCHF tại vùng giá 0.6925-30
Stoploss chặt chẽ như hình.
Đây là kèo ngược sóng. Take profit 3R như hình
Đóng lệnh: đạt mục tiêu
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.