InvestoGuy

AUDCHF hình thành mẫu hình 2 đáy, cơ hội để Buy

Giá lên
InvestoGuy Cập nhật   
FX:AUDCHF   Đô la Úc/Franc Thụy Sỹ
AUDCHF Swing Buy - đi lot mini, lãi con bò.
Hoàn thiện mẫu hình 2 đáy tại vùng đáy. Đã test lại điểm break, giữ được tốt -> Cơ hội để swing buy.
Chia SL TP như trong hình.
Bình luận:
19/04 4h00: xém SL
Bình luận:
HIt được TP1 sụi luôn rồi.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.