khoahuynh

AUDCHF - Canh bán theo xu hướng chính

khoahuynh Cập nhật   
OANDA:AUDCHF   Đô la Úc/Franc Thụy Sỹ
AUDCHF liên tục tạo đáy mới và đỉnh mới thấp hơn. Xác nhận xu hướng giảm vẫn đang chiếm ưu thế.
Canh bán tại vùng cản đánh dấu trên hình, SL và TP 3R
Đóng lệnh: dừng lỗ
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.