trucluong133

NDTM - 3 lần chạm

Giá xuống
FX:AUDCHF   Đô la Úc/Franc Thụy Sỹ
Giá chạm lần 4 phá trend = cặp nến bao trùm giảm
Giá tăng - vol giảm = ko có động lực tăng
Đỉnh đáy thấp dần
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.