huynhchau1106

AUDCHF Vai đầu vai, xu hướng Buy, Chart D1

Giá lên
OANDA:AUDCHF   Đô la Úc/Franc Thụy Sỹ
1. Vai đầu vai đã được hình thành
2. Giá đã break neckline + retest + continue
3. Nến xanh tăng giá đẹp
4. Cắt lỗ đặt dưới vùng cản neckline
5. Chốt lời đặt đến vùng giá bằng khoảng cách từ đầu đến neckline
Giao dịch đang hoạt động