FX:AUDCHF   Đô la Úc/Franc Thụy Sỹ
Cấu trúc thị trường H4 giảm , m15 tăng.
Giá đã tạo ra Breaker Block và Inducement mô hình đáy đơn.
Chờ hồi về vùng Breaker để entry buy lên

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.