URIFX

AUDCHF: Có cơ hội sell vùng correction

Giá xuống
OANDA:AUDCHF   Đô la Úc/Franc Thụy Sỹ
Theo pattern, giá có thể hồi thành correction dạng flat hoặc rơi tiếp.