FX:AUDCHF   Đô la Úc/Franc Thụy Sỹ
Giá đang test mức hỗ trợ của nó ở mức 0.7118 , nơi có khả năng có thể bật trở lại mức kháng cự tại 0.7163
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.