thichtuong

--AUDCHF (THEO DÕI BUY) --

OANDA:AUDCHF   Đô la Úc/Franc Thụy Sỹ
28 lượt xem
0
AUDCHF chờ phá vỡ vùng đỉnh cũ M15 sẽ hợp lưu 3 timeframes H4-H1-M15 - vào lệnh BUY
Mục tiêu Target: Đỉnh cũ
SL: đặt dưới vùng key H1