TradeProEdu

AUDCHF xu hướng giảm Mở vị thế Bán với mức vốn hợp lý.

Giá xuống
OANDA:AUDCHF   Đô la Úc/Franc Thụy Sỹ
Hãy nhìn vào biểu đồ bốn giờ. Dòng Tenkan-sen nằm trên Kijun-sen, các dòng nằm ngang. Đường xác nhận Chikou Span nằm trên biểu đồ giá, đám mây hiện tại đang giảm dần. Công cụ đã đi vào đám mây. Mức hỗ trợ gần nhất là đường viền dưới của đám mây (0,6604). Mức kháng cự gần nhất là đường viền dưới của đám mây (0,6668).

Trên biểu đồ hàng ngày, đường Tenkan-sen nằm dưới Kijun-sen, đường màu xanh hướng xuống dưới, trong khi đường màu đỏ vẫn nằm ngang. Đường xác nhận Chikou Span nằm bên dưới biểu đồ giá, đám mây hiện tại đang giảm dần. Công cụ đang giao dịch bên dưới các đường Tenkan-sen và Kijun-sen; xu hướng giảm vẫn còn mạnh. Một trong những mức tối thiểu trước đó của đường Chikou Span dự kiến ​​sẽ là mức hỗ trợ (0,6497). Mức kháng cự gần nhất là đường Kijun-sen (0,6694).


Trên biểu đồ bốn giờ, công cụ đang giao dịch trong đám mây. Trên biểu đồ hàng ngày, xu hướng Giảm vẫn còn mạnh.

Mở vị thế Bán thăm dò thị trường với mức vốn hợp lý

Để chắc chắn hơn (Khuyến nghị giao dịch ngoài đám mây). Các lệnh đang chờ xử lý nên được đặt ở biên giới của đám mây: bán ở mức 0,6604, với Chốt lời ở mức 0,6420 và Cắt lỗ ở mức 0,6668; mua ở mức 0,6668, với Chốt lời ở mức 0,6945 và Cắt lỗ ở mức 0,6604.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.