maivanhai

audchf vai đầu vai

Giá xuống
FX:AUDCHF   Đô la Úc/Franc Thụy Sỹ
mô hình đảo chiều vai đầu vai, canh sell khi giá về vùng xác nhận
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.