SinvestFX

Chiến lược giao dịch AUDJPY 03/03

Giá xuống
FX:AUDJPY   Đô la Úc/Yên Nhật
Chiến lược giao dịch AUDJPY 03/03

Trend tăng AUDJPY trên H4 kết thúc với nhịp giảm mạnh từ 84.95 về 81.97 - phá vỡ cấu trúc tăng giá đỉnh đáy cao dần.

Hiện tại AUDJPY đã hồi được 50% (vùng giá 83.46), đây cũng là vùng kháng cự của đỉnh phía bên trái. Có khả năng cao đây là vùng kết thúc nhịp hồi để bắt đầu xu hướng giảm sắp tới, tuy vậy bạn nên chia volume Sell tại 2 mốc Fibo phía trên nữa.

=> Chiến lược giao dịch: Chia volume Sell tại 3 mốc Fibo 50, 61.8 và 78.6 (tương ứng với mức giá 83.46 - 83.81 và 84.31). SL 85.07, TP min 80.93.

Lưu ý: Thị trường luôn tiềm ẩn những biến động bất ngờ, vì vậy anh em hãy xem bài phân tích này là PHƯƠNG TIỆN THAM KHẢO và hãy luôn tuân thủ việc QUẢN LÝ RỦI RO cho tài khoản của mình. Good luck!

🌏 sinvest.online - website chia sẻ kiến thức Forex có tâm

✅ EXNESS: sinvest.online/go/exness
✅ ICMARKETS: sinvest.online/go/icmarkets
✅ XTB: sinvest.online/go/xtb
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.