dinhchien

AUDJPY - giảm tiếp tới sóng 3 Elliot

Giá xuống
FX:AUDJPY   Đô la Úc/Yên Nhật
- Tín hiệu chính là MACD thấp nhất trong 1 tháng.
- Tín hiệu hỗ trợ 1: Breakout Force Index . Nên chờ giảm lại dưới đường 0 để có mức Stop loss nhỏ nhất (trên đỉnh vừa trở lại)
- Đầu tuần Giá cắm sâu vào Bolliger Band là tín hiệu hỗ trợ 2.
TP 1: kỳ vọng test lại đáy cũ.
TP 2: nếu lực giảm còn mạnh nên giữ cho tới Tp2 tại sóng 3 Elliot (mục tiêu 1)

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.