dinhchien

AUDJPY - giảm tiếp tới sóng 3 Elliot

Giá xuống
FX:AUDJPY   Đô la Úc/Yên Nhật
- Tín hiệu chính là MACD thấp nhất trong 1 tháng.
- Tín hiệu hỗ trợ 1: Breakout Force Index . Nên chờ giảm lại dưới đường 0 để có mức Stop loss nhỏ nhất (trên đỉnh vừa trở lại)
- Đầu tuần Giá cắm sâu vào Bolliger Band là tín hiệu hỗ trợ 2.
TP 1: kỳ vọng test lại đáy cũ.
TP 2: nếu lực giảm còn mạnh nên giữ cho tới Tp2 tại sóng 3 Elliot (mục tiêu 1)