GAMOFX

AUDJPY NGẮN HẠN VÀ DÀI HẠN

Giá xuống
FX:AUDJPY   Đô la Úc/Yên Nhật
Xin chào, đây là ý tưởng của tôi về AUDJPY ,
kịch bản 1: AJ sideway biên hẹp
kịch bản 2: Ạ bắn phá mạnh về 2 biên CẢN LỚN, và từ đó hình thành tín hiệu đảo chiều .
p/s hiện tại đã có tín hiệu giảm

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.