genesis_trading_center

View on AUDJPY D (09/10/2018)

Giá lên
OANDA:AUDJPY   Đô la Úc/Yên Nhật
Canh Buy AUDJPY vùng 79.6xx-80.1xx
TP1 vùng 80.7xx-81.0xx
TP2 vùng 82.0xx-82.4xx
TP3 vùng 83.8xx-84.2xx
Stoploss vùng 78.5xx-78.8xx