CuBin2802

Phân tích cặp AUDJPY_27.09.2023

Giá lên
FX:AUDJPY   Đô la Úc/Yên Nhật
Thông tin CPI của AUD cho thấy lạm phát vẫn còn đang dai dẳng khi cao hơn so với kỳ trước ( 5.2% so với 4.9%). Điều này chúng ta kỳ vọng đà mạnh lên của AUD khi chính phủ Úc sẽ tiếp tục tăng lãi suất.

Trên đồ thị Ngày, chúng ta thấy được rằng AUDJPY đã break khỏi trend giảm ngắn hạn, bắt đầu xu hướng tăng ngắn hạn từ ngày 18 tháng 8, vì vậy canh buy lên.

Trên đồ thị khung H4. Chúng ta thấy AUDJPY đang chịu áp lực bán ngắn hạn, khả năng sẽ quay lại vùng 95-95.2, chúng ta đợi phản ứng tại vùng này để đưa ra quyết định.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.